Taide yliopistolaiset vetävät IhmeBussi X projektia koululaisille.